مشتری

کانون بازنشستگان ناجا

موقعیت

ایران، تهران

سال

1393

سیستم ارتینگ کانون ناجا

از آنجایی که سیستم ارت در ساختمان امری ضروری و حساس است،در ساختمان های کانون ناجا یک حلقه چاه با شرایط خاص محیطی و استاندارد حفر و راه اندازی گردید.عمق چاه 7 متر بوده که پس از زیر سازی و کار گذاری صفحه مسی و مواد مرتبط،یک لوله جهت هدایت آب کار گذاشته شده و پس از نصب میزان توان مورد نظر از طریق مگامتر سنجیده شد.