مشتری

کانون بازنشستگان تهران بزرگ

موقعیت

ایران، تهران

سال

1397

سادگی کلید است

کانون ناجا تهران بزرگ واقع در میدان انقلاب طی سالها کابل کشی برق ساختمان دچار مشکل گردیده بود.در این پروژه (سال ساخت تابلو برق 1948 میلادی) تابلو برق اصلی با هماهنگی اداره برق منطقه جابجا گردید.کلیه شش طبقه ساختمان نیز هر یک به تابلو برق مجزا متصل شده که بر اساس میزان برق ورودی و خروجی دسته بندی (روشنایی،برق اضطراری،کولر) شدند.در این پروژه تعداد 7 تابلو برق،چهار پروژکتور،1200 متر کابل برق،18 دستگاه روشنایی استفاده گردید.

تصاویر بیشتر...