انجمن مهندسی ناسیکو به اختصار (امن) در سال 1397 متشکل از کارشناسان در حوزه برق صنعتی،الکترونیک،تاسیسات و مکانیک،کامپیوتر فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدا ناسیکو در حوزه مخابرات چندین پروژه دولتی و نظامی را با موفقیت راه اندازی نمود.در سال تیر ماه سال 1397 بنا به درخواست کانون بازنشستگان ناجا کلیه فعالیت های مرتبط به بازسازی ساختمان مرکزی تهران بزرگ را به مدت زمان هفت ماه تلاش شبانه روزی به اتمام رسانید.تیم تخصصی ناسیکو در حوزه های زیر توانمندیهای قابل توجه ای کسب کرده است:

خدمات ناسیکو