خدمات ما …

ما در مجموعه ناسیکو تمامی فعالیت های خود را در زمینه فنی مهندسی و تاسیسات با بهره گیری از توان تخصصی تیم و الگوهای بروز بین المللی انجام میدهیم و بر این باور هستیم که مشتریان میبایست از سه عنصر مشاوره،خدمات و پشتیبانی سهم صد در صدی داشته باشند.از این رو تمامی خدمات فنی و مهندسی ما طبق یک برنامه هوشمند طراحی شده تا کارفرما از تمامی جزئیات مطلع شده و هر گونه تغییرات و مشاوره بر خط را رصد نماید.در این سالها ما به اعتبار مشتریان خود بهترین ها رقم زده ایم…

خدمت ناسیکو 4
خدمت ناسیکو 2
خدمت ناسیکو 6
خدمت ناسیکو 1
خدمت ناسیکو 3
خدمت ناسیکو 5